RESTAURATION
NEW BUILDING
URBAN
RESEARCH
CHRONOLOGICAL LIST
VISION
NETWORK
PUBLICATIONS AND ARTICLES
LECTURES AND GUEST LECTURES
TEAM
VACANCIES

ARSIS, oorsprong en betekenis(sen)
Het woord ARSIS stamt uit het Grieks en werd overgenomen in het Latijn, weliswaar met een gewijzigde betekenis. In alle gevallen heeft het te maken met dynamiek en accentuering in muziek, in dans, in het spreken en het dichten, in handelingen, enz. Op het ogenblik van de keuze van de naam ARSIS voor het architectenvennootschap, gaat de voorkeur uit naar de Griekse betekenis.

In het Grieks staat arsis in tegenstelling tot thesis. Thesis is de klemtoon, het neerzetten van de voet in dans, het poneren en uitspreken en dus uitademen, de neerwaartse beweging in het slaan van de maat, het accent in een rijm. ARSIS is daarentegen het inademen, de stilte of de zwakke tijd. Het is het opheffen van de voet bij het stappen, het lopen, het dansen. Het is ook het wassen van de zee. De betekenis is samen te vatten als: het opbouwen van potentie. Thesis daarentegen is eerder de consumptie of het effect van de potentie.

In het latijn staat ARSIS minder in tegenstelling tot THESIS. Soms zijn de betekenissen omgekeerd. De betekenis is smaller, en vooral toegespitst op verzen, cadans, muziek of dans. Het latijnse ARSIS is de klemtoon, het neerzetten van de voet, de stemverheffing. Tussen de griekse en latijnse betekenis vindt bij het begrip ARSIS, zoals bij vele andere concepten, een versmelting plaats tussen oorzaak en gevolg. Voor het typisch Romeins resultaatgerichte pragmatisme, is het onderscheid tussen oorzaak en gevolg bijkomstig.

VISION