RESTAURATION
NEW BUILDING
URBAN
RESEARCH
CHRONOLOGICAL LIST
VISION
NETWORK
PUBLICATIONS AND ARTICLES
LECTURES AND GUEST LECTURES
TEAM
VACANCIES

Cultuurcentrum De Grote Post

Het voormalige PTT/RTT gebouw te Oostende wordt in de literatuur als “één van de belangrijkste modernistische gebouwen in België na WO II” bestempeld. Het bouwwerk werd ontworpen door de architect Gaston Eysselinck en werd gebouwd tussen 1947 en 1953. De architecturale en kunsthistorische waarde van het gebouw is te wijten aan de manier waarop de architect een bijzonder functionalisme koppelde aan een degelijk materiaalgebruik, zoals de blauwe hardsteen en graniet voor het exterieur, aan een streven naar een kwalitatieve en hygiënische werkomgeving voor de postboden en de beambten van de Post en de Regie voor Telefonie en Telegrafie. De duurzaamheidsgedachte komt ook tot uiting in het interieur en voor de bronzen buitenschrijnwerkerij. Om deze redenen werd het gebouw reeds vrij vroeg beschermd als monument (22/09/1981).
In 2007 nam het Antwerpse architectenbureau B-architecten, in samenwerking met gespecialiseerde bureau’s, deel aan de wedstrijd voor de restauratie en de reconversie van het gebouw als kunst- en cultuurcentrum. Arsis maakt sinds dan deel uit van dit winnende team en is belast met de restauratie van het beschermde deel van het gebouw.
De restauratie houdt voornamelijk een zachte reiniging in, het herstellen van het oorspronkelijk concept van Eysslinck en het koppelen van de ingrepen voor de nieuwe functie van het gebouw aan de bestaande waardevolle toestand.
Door de bijzonderheid van de restauratie van bepaalde materialen, zoals de bronzen schrijnwerkerij en de diverse sierpleisters, begeleidde Arsis vooronderzoeken en kon de restauratiestrategie bepaald worden.
De werken vangen aan in augustus 2010.

MORE