RESTAURATION
NEW BUILDING
URBAN
RESEARCH
CHRONOLOGICAL LIST
VISION
NETWORK
PUBLICATIONS AND ARTICLES
LECTURES AND GUEST LECTURES
TEAM
VACANCIES

St-Jan de Doperkerk

De Sint-Jan-de-Doperkerk werd gebouwd in 1931-1932 in Sint-Jans-Molenbeek naar de plannen van architect Joseph Diongre. De kerk is in zijn totaliteit beschermd als monument. Het gebouw is nog in gebruik als kerk, en zal het ook blijven vanwege de toename van de gelovigen in deze Brusselse wijk. Het bureau ARSIS bvba werd belast met de opmaak en opvolging van de volledige restauratie, die in 2 fazen plaats vond, namelijk de restauratie van het exterieur – faze 1 en van het interieur – faze 2. De werken betreffen zowel restauratie, restitutie als aanpassingen en een technische en infrastructurele update van het gebouw. Het programma omvat eveneens gemeenschapslokalen voor de parochiale werking. De opvatting van de werken is het gevolg van uitgebreide bouwhistorische en technische vooronderzoeken, die eveneens door ARSIS werden verricht op vraag van de opdrachtgever en van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. De uitvoering in twee fazen, zonder verlies van samenhang en overzicht, is mogelijk gemaakt – zoals gebruikelijk is voor de restauratiedossiers opgemaakt door ARSIS – door een zeer uitgebreid en volledig voorontwerp over de totaliteit, dat de strategische restauratieopties vastlegt, en de basis vormt voor de technische uitwerking voor de dossiers van de afzonderlijke fazen. Ingevolge de uitgebreide vooronderzoeken was het mogelijk om in het aanbestedingsdossier de werken precies te omschrijven en conceptuele beslissingen te vermijden in het stadium van de uitvoering; hetgeen gunstig is voor de kostenbeheersing.

De constructie van de kerk is een gewapend betonnen skelet, met opvulmetselwerk. De gevels zijn bekleed met Brauvilliersteen, arduin en artificiële witte steen. De binnenzijde van de monumentale ruimte is aangekleed met een minerale sierpleister, een marmeren lambrisering en muurschilderingen. De schrijnwerkerij is hoofdzakelijk in eik, die in de hoofdruimten afgewerkt is met een speciale, typisch art deco geïnspireerde, goudkleurige verflaag. In het verleden werden delen van het schip van de kerk vernield en getransformeerd. De restauratie omvat de restitutie van de verdwenen elementen, deels op basis van teruggevonden materialen. De betonconservering van de torenstructuur geschiedde d.m.v. realcalinisatie; deze van de andere ruimten door de beheersing van de hygrothermische omstandigheden in de binnenruimten. Om die reden werd uiteindelijk geopteerd voor een vloerverwarming in de kerkruimte.
De restauratiewerken van het exterieur werden beëindigd in 2003, deze van het interieur in 2010.

MORE